Med stil och fart - en Field spaniel så klart!

Field spaniel är en av de spanielraser som har samma utseende, oavsett användningsområde. Det är ingen skillnad på om man vill ha en utställningshund, sällskapshund eller jakthund. Fielden innehåller alla dessa bitar!

2017-06-04 Detta är en tillfällig hemsida för FSK! Arbetet med en ny sida pågår!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN RASKLUBB TILLHÖRANDE SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN
Copyright © 2017. Field Spaniel Klubben all rights reserved