Reviderat RAS för field spaniel

Här hittar du FSKs reviderade RAS som är faställt av SKK.

Klicka här för att läsa de reviderade Rasspecifika avelsstrategierna

Ögonlys din äldre field!

FSK har beslutat att sponsra medlemmar som ögonlyser sin/sina äldre hundar, över 7 år, med 50 % av ögonlysningskostnaden!(Detta gäller ögonlysningar gjorda efter 2013-02-07)

Skicka ditt kvitto på ögonlysningen till klubbens kassör. Glöm inte att ange ditt namn, hundens namn och kontonummer där pengarna kan sättas in! Pengarna betalas ut så fort resultatet är registerat på SKKs hunddata!

Kvittot skickas till: Field Spaniel Klubben, Eva Sandberg, Tärnvägen 3, 611 62 Nyköping

Har du frågor, kontakta styrelsen@fieldklubben.se

Information om PRA

Rasen fick för några år sedan sitt första konstaterade fall av ögonsjukdomen PRA - progressiv retinal atrofi i Sverige.
Läs mer här!

Höftleder
Field spaniel registreras med färgbeteckning


När du registrerar dina vapar är det noga att registrera valpar/hundar i färg som standarden föreskriver, annars riskerar dessa att registreras
med ej godkänd färg.
Detta gör också att leverbrun är den korrekta termen (inte brun eller leverfärgad) som ska användas.

Mer info hittar du här

SKKs regelverk för avel och uppfödning
Artiklar av Per-Erik Sundgren
Svenska databaser hälsoresultat, avel m.m
Internationella databaser hälsoresultat m.m
Artiklar avel, hälsa m.m