VIKTIG INFORMATION...

... till dig som dömer vår ras!

Det har kommit till vår kännedom att det onsdagen den 18 februari sändes ut ett privat mail,
till ett stort antal domare i Sverige, övriga Norden och spanielklubbar och domare runt om i Europa, rörande bl.a. färgen roan hos Field spaniel.

Vi vill klargöra, att detta är ett privat mail och inte ett mail som Field Spaniel Klubben, Svenska Spaniel och Retrieverklubben eller våra examinatorer står bakom.

Vi vill uppmärksamma dig på att beskrivningen av färgen roan i mailet, är så som färgen beskrivs
hos rasen Cocker spaniel och länken i mailet hänvisar också till
den engelska Cockerklubbens hemsida.

Även länkarna till bilderna i mailet leder till en uppfödare av Cockerspaniel och är bilder på just denna ras.

Om du är intresserade av färgen roan hos just Field spaniel, finns detta beskrivet i klubbens nya domarkompendium, producerat av Field Spaniel Klubben till SSRKs exteriördomarkonferens 2014. Ytterligare information, på engelska, finns även gratis att beställa via rasklubben.

Har du frågor som rör field spaniel är du alltid välkommen att kontakta Field Spaniel klubben på styrelsen@fieldklubben.se 

Med vänlig hälsning

Elisabeth Fyhr, ordförande i Field Spanielklubben

Lena Rollmar, Exteriöransvarig i SSRK

Sara Nordin, examinator för Field spaniel

Lilian Jonsson, examinator för Field spaniel

Karin Linde Klerholm, examinator för Field spaniel


Dan Ericsson, examinator för Field spaniel


Erna-Bitt Nordin, examinator för Field spaniel