Medlemskap i FSK


Medlemskap 2019
Sverige
Fullbetalande medlem SEK 200:-
Familjemedlem SEK 50:-
Valpköparmedlem (1:a valpen) SEK 90:-, betald av uppfödare
Postgirokonto Sverige 54 33 38-8

Utland
Fullbetalande medlem utland SEK 220:-

IBAN SE40 9500 00, kontonr: 99 6034 0543 3388, BIC: NDEASESS
Nordea 105 71 STOCKHOLM

OBS! Glöm inte att skriva ditt namn, samt vad betalningen avser!

Vid ev. frågor kontaktar du kassören!
Eva Sandberg
Tärnvägen 3, 611 62 Nyköping Tel.0155-283664
styrelsen@fieldklubben.se