Utställning 2011

Klicka här för utställningsprogrammet 2011!
Klicka här för att läsa om vad titlarna betyder!

NORDISK VINNARUTSTÄLLNING
2011-12-11 SKKs utställning i Stockholm. Domare Kari Järvinen
(7 hanar + 6 tikar)

BIR, cacib, NORD V-11 - NORD V-11 SE U(u)CH Periwinklés Hunters Moon
uppf. Helena Borell äg. Anette Wahren & Helena Borell
2 bhkl , BIR vet, NORD VV-11 - NORD VV-11 NO V-11 NO VV-11 SE V-11 CIE NORDUCH NORDV-06,10
Winterbourne Deep Blue Sea uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg
3 bhkl, cert, r-cacib, championat - SEUCH FINCH Fieldstar Polonius uppf. Ingrid Roslund äg. Camilla Hellevuo

BIM, cacib, NORD V-11 - NORD V-11 NO V-11 NO UCH SE V-11 SE U(u)CH Winterbourne Itsy Bitsy Spider
uppf & äg Maria Köhlström
2 btkl, cert, r-cabib, championat - SEUCH CIB ESTCH FINCH Hurricanes Kiss of Fire
uppf. Mirja Mertimo äg. Tiia Vaskelainen 
3 btkl , NORD VV-11 - NORD VV-11 NORDV-10 SV-07,09 NORDUCH SVCH CIE Periwinklés Mocca
uppf. Helena Borell äg. Susann Adehed


NORD JV-11 - NORD JV-11 Ceben Xtrössel uppf & äg Cia Norberg


2011-11-26 NKKs utställning i Lilleström. Domare Stig Arne Kjellevold (3 hanar + 2 tikar)

BIR, BIR vet, NO V-11, NO VV-11 - NO V-11 NO VV-11 SE V-11 C.I.E NORDUCH NORDV-06,10
Winterbourne Deep Blue Sea uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg
2 bhkl, cert cacib, championat x 2 - SE U(u)CH NO UCH NV-10 NORDJV-10 Lord Avalon For Fortune Favoured
uppf. Fenny Jennes äg. Madelene Ryberg & Maria Köhlström
3 bhkl, r-cacib - SE U(u)CH Winterbourne Mellow Yellow uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg

BIM, cacib, NO V-11 - NO V-11 NO UCH SE V-11 SE U(u)CH Winterbourne Itsy Bitsy Spider
uppf & äg Maria KöhlströmNO JV-11 - NO JV-11 Winterbourne Special Design uppf. Maria Köhlström äg. Bente Aase Dukett

BIR uppfödargrupp HP - Kennel WinterbourneMULTI CH Winterbourne Norwegian Wood
uppf. Maria Köhlström äg. Ewa Ostapczuk

2011-11-20 Kroatiska Kennel klubbens utställningi Zagreb. Domare Ljiljana Bedrica
BIR, cert, cacib, Zagreb winner-11, championat Croat Ch

2011-11-19 Kroatiska Kennel klubbens utställning i Zagreb. Domare Ferelith Somerfield
BIR, cert, cacib, championat C.I.B. & C.I.E

2011-11-18 Club show för spaniels och stående fågelhundar i Zagreb. Domare Andras Korozs
BIR, cert, Clubwinner, BIS 3


2011-10-29 SSRKs utställning i Åstorp. Domare Kim Bay (1 tik)

BIR, cert, championat - SE U(u))CH SE VCH Winterbourne Let the Sunshine In
uppf. Maria Köhlström äg. Elisabeth Fyhr


MULTI CH Winterbourne Norwegian Wood uppf. Maria Köhlström äg. Ewa Ostapczuk

2011-11-06 Serbiska kennel klubbens utställning i Belgrad Domare Natasa Davidovic
BIR, cert, cacib, BIG 3

2011-11-05 Serbiska kennel klubbens utställning i Kragujevac Domare Nebojsa Surbatovic
BIR, cert, BIG 2


2011-10-29 SSRKs utställning i Mjölby. Domare Lena Rollmar (1 valp + 8 hanar + 6 tikar)

BIR valp II, BIS 4 valp II - Periwinkle's Sharp Cookie uppf. Helena Borell äg. Helena Borell och Diana Rydberg

BIR, BIR vet, BIS 2 vet - SE V-11 C.I.E NORDUCH NORDV-06,10 Winterbourne Deep Blue Sea
uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg
2 bhkl - SE U(u)CH Törnskogens Tom Timmerman uppf. Evama Törnvall äg. Maria Widen
3 bhkl, cert, championat - SE U(u)CH Fieldfare Tykes Water uppf. Eva Sandberg äg. Git Jansson
4 bhkl - WW 08 SU(u)CH Kingsmist Archer uppf. Ann Harding, England äg. Jenny Almgren

BIM, cert - Fieldfare Mimram uppf & äg Eva Sandberg
2 btkl - NO UCH SE V-11 SE U(u)CH Winterbourne Itsy Bitsy Spider uppf & äg Maria Köhlström
3 btkl -
SE U(u)CH Winterbourne Alpine Glow Apricot uppf. Maria Köhlström äg. Marie-Louise Sahlén

BIR uppfödargrupp HP, BIS 2 - kennel Winterbourne


2011-10-23 Polska kennelklubbens vinnarutställning i Poznan. Domare Małgorzata Lorenc
BIR, cert, Cacib, Polsk vinnare 11 - MULTI CH Winterbourne Norwegian Wood
uppf. Maria Köhlström äg. Ewa Ostapczuk

2011-10-22 Polska kennelklubbens utställning i Poznan. DomareEwa Szeliga - Szeremeta
BIR, cert, Cacib - MULTI CH Winterbourne Norwegian Wood
uppf. Maria Köhlström äg. Ewa Ostapczuk


2011-10-09 SKKs utställning i Sundsvall. Domare Nina Karlsdotter (1 hane + 1 tik)

BIR - SE U(u)CH Törnskogens Norma Jean uppf. Evama Törnvall äg. Susann Gunnarsson

BIM - NO UCH CIE SE U(u)CH SVCh Törnskogens Teo Timmerman uppf. Evama Törnvall äg. Susann Gunnarsson


2011-10-08 NKKs utställning i Hamar. Domare Marja Talvitie (1 hane + 1 tik)

BIR, cert, cacib, championat - NO UCH SE V-11 SE U(u)CH Winterbourne Itsy Bitsy Spider uppf & äg Maria Köhlström


2011-10-02 Litauiska spaniel klubbens utställning i Jovariskes. Domare Dusko Piljevik

BIR, cert, club winner, BIS 2 - MULTI CH Winterbourne Norwegian Wood
uppf. Maria Köhlström äg. Ewa Ostapczuk


2011-09-18 NSKs utställning i Skien. Domare Siw Sandø (2 tikar)

BIR, cert - Winterbourne Special Design uppf. Maria Köhlström äg. Bente Aase Dukett


2011-09-18 SSRKs utställning i Smedjebacken. Domare Ann-Christin Johansson (4 hanar + 1 tik)

BIR, BIR vet, BIS 3 vet - SE V-11 C.I.E NORDUCH NORDV-06,10 Winterbourne Deep Blue Sea
uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg
2 bhkl - SE U(u)CH Fieldstar Frans Felix uppf. Ingrid Roslund äg. Gerd Andersson
3 bhkl, cert-
NV-10 NORDJV-10 Lord Avalon For Fortune Favoured uppf. Fenny Jennes
äg. Madelene Ryberg & Maria Köhlström

4 bhkl - SE U(u)CH Winterbourne Mellow Yellow uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg

BIM - SE V-11 SE U(u)CH Winterbourne Itsy Bitsy Spider uppf & äg Maria Köhlström


2011-09-17 SKKs utställning i Högbo. Domare Leni Finne (1 hane + 1 tik)

BIR, cacib - NO UCH CIE SE U(u)CH SVCh Törnskogens Teo Timmerman uppf. Evama Törnvall äg. Susann Gunnarsson

BIM, cacib - SE U(u)CH Törnskogens Norma Jean uppf. Evama Törnvall äg. Susann Gunnarsson


2011-09-11 NSKs utställning Sandnes. Domare Marjo Jakkola

BIR, cert - Winterbourne Special Design uppf. Maria Köhlström äg. Bente Aase Dukett


2011-09-11 SKKs utställning i Gimo. Domare Zoran Brankovic (1 hane)

BIR, cacib - SE U(u)CH Periwinklés Hunters Moon uppf. Helena Borell äg. Anette Wahren & Helena Borell


2011-09-11 SKKs utställning i Sofiero. Domare Frank Kane (2 hanar + 1 tik)

BIR, cert - SE U(u)CH DK V-10 DK UCH Falstrias It's A Holi-Holi Day uppf & äg Irene Hertz Pedersen

BIM, cert - Ceben X-Walter uppf. Cia Norberg äg. Lina Fehre & Mathias Hafström


2011-09-10 NKKs utställning Rogaland. Domare Göran Bodegård

BIR, cert - Winterbourne Special Design uppf. Maria Köhlström äg. Bente Aase Dukett

BIM, cacib - NORD VCH NO UCH Winterbourne White Lightning uppf. Maria Köhlström äg. Aina Sunde Dahl


2011-09-04 SSRKs utställning i Dingtuna. Domare Börge Espeland (3 hanar + 1 tik

BIR, BIR-vet, BIS 2 vet - SE V-11 C.I.E NORDUCH NORDV-06,10 Winterbourne Deep Blue Sea
uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg
2 bhkl - SE U(u)CH Winterbourne Mellow Yellow uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg
3 bhkl - SE U(u)CH Fieldstar Frans Felix uppf. Ingrid Roslund äg. Gerd Andersson

BIM - SE V-10 SE U(u)CH Winsome Jam Scarlet O´Hara uppf. Lena Wihlstrand äg. Marianne Harinen


MOLDCHCL MDCH BALCAN CH BGCHCL MCCH CIB PLCH TRCH SERBCH ROCHCL CROATJCH PLJCH ROJCH
SERBJCH LITJCH Winterbourne Norwegian Wood uppf. Maria Köhlström äg. Ewa Ostapczuk

2011-08-28 Moldavien Domare Krasimir Todorov
BIR, cert, cacib, BIG 3, championat

2011-08-28 Makedonien Domare Ljljiana Stojkovic
BIR, cert, BIG 2, championat

2011-08-27 Moldavien Domare Mile Aleksoski
BIR, cert, BIG 3, championat (Moldavisk champion)

2011-08-27 Makedonien Domare Sasho Pesev
BIR, cert, BIG 2, cacib, championat (Makedonsk champion)

2011-08-26 Makedonien Domare Pero Bozhinovski
BIR, cert, cacib, BIG 2

2011-08-25 Bulgarien Domare Georgi Hristozov
BIR, cert, BIG, BIS 2, championat (Bulgarisk Grand Champion och Balcan Champion)

2011-08-25 Bulgarien Domare Krasimir Todorov
BIR, cert, BIG 2, championat (Bulgarisk champion)

2011-08-24 Montenegro Domare Vojislav Brajovi
BIR, cert, BIG 2, championat (Monegaskisk champion)

2011-08-24 Montenegro Domare Miodrag Vretenicic
BIR, cert, BIG 2


2011-08-28 SSRKs utställning i Gustavsberg. Domare Ann-Christine Johansson (2 hanar + 6 tikar)

BIR - SE U(u)CH Winterbourne Alpine Glow Apricot uppf. Maria Köhlström äg. Marie-Louise Sahlén
2 btkl, cert - Maxfield Ida Sofia uppf & äg Madelene Ryberg
3 btkl, r-cert - Maxfield Gloria uppf. Madelene Ryberg äg. Ann-Sofie Jonsson

BIM - NO UCH SE U(u)CH SE V-08 Xchange of Bloodline uppf. Ingrid Walder, Schweiz
äg. Marie-Louise Sahlén & Maria Köhlström


2011-08-28 SKKs utställning i Visby. Domare Zeferino Silva (2 tikar)

BIR - CIE NORDUCH WW-10 JWW-08 SE VCh Ceben Wenda, äg Cia Norberg & Elisabeth Fyhr
2 btkl, cert, cacib - SE VCH Winterbourne Let the Sunshine In uppf. Maria Köhlström äg. Elisabeth Fyhr


2011-08-27 SKKs utställning i Backamo. Domare Agneta Pamp (2 hanar + 4 tikar)

BIR - NO UCH SE U(u)CH SE V-08 Xchange of Bloodline uppf. Ingrid Walder, Schweiz
äg. Marie-Louise Sahlén & Maria Köhlström

BIM - SE U(u)CH Winterbourne Alpine Glow Apricot uppf. Maria Köhlström äg. Marie-Louise Sahlén


2011-08-21 SKKs utställning i Eskilstuna. Domare Helle Dan Pålsson (1 hane)

Foto Susann Gunnarsson

BIR, cacib - SE U(u)CH Periwinklés Hunters Moon uppf. Helena Borell
äg. Anette Wahren & Helena Borell


2011-08-20 SKKs utställning i Norrköping. Domare Richard Beauchamp (4 hanar + 3 tikar)

BIR, BIR vet, SE V-11 - SE V-11 C.I.E NORDUCH NORDV-06,10 Winterbourne Deep Blue Sea
uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg
2 bhkl, cert, cacib, championat - SE U(u)CH Periwinklés Hunters Moon uppf. Helena Borell
äg. Anette Wahren & Helena Borell
3 bhkl, r-cacib -
SE U(u)CH Winterbourne Simon Says uppf. Maria Köhlström äg. Birgitta Christelius

BIM, cacib, SE V-11 - SE V-11 SE U(u)CH Winterbourne Itsy Bitsy Spider uppf & äg Maria Köhlström
2 btkl, r-cacib - NORDV-10 SV-07,09 NORDUCH SVCH C.I.E Periwinklés Mocca uppf. Helena Borell
äg. Susann Adehed
3 btkl, cert - Periwinklés Myrra uppf. Helena Borell äg. Susann Adehed


2011-08-20 NKKs utställning i Oslo. Domare Karl Eddie Berge (2 hanar + 4 tikar)

BIR , cert - Winterbourne Special Design uppf. Maria Köhlström äg. Bente Aase Dukett

BIM, cert, cacib, championat - NO UCH CIE SE U(u)CH SVCh Törnskogens Teo Timmerman
uppf. Evama Törnvall äg. Susann Gunnarsson
2 bhkl, r-cacib
-
DKCH(U) SECH(U) INTCH(U) KBHV07 DKKV07 KBHV08 NORDV08 DKKV08 DKV09 DKV10 DKJUBV07 Falstrias Save your Kisses Me uppf & äg Irene Hertz-Pedersen


2011-08-14 SKKs utställning i Ronneby. Domare Jerzy Olszewski (1 tik)

BIR , cert, cacib - SE VCH Winterbourne Let the Sunshine In uppf. Maria Köhlström äg. Elisabeth Fyhr


2011-07-30 FSKs junileumsutställning i Tånga Hed. Domare Paul Woodland (26 hanar + 29 tikar)

Klicka här för katalog/Click here to download catalogue
Domarberättelse
Kritiker och placering för samtliga deltagande hundar

Valpklass II tikar / puppyclass females

BIR valp II - Fieldfare Tinkerbell uppf. Eva Sandvergäg. Louise Reuterskiöld

Juniorklass hanar /juniorclass males

1 - Ceben Xtrössel uppf & äg Cia Norberg
2 - Hasaty´s Brown Boy Superman uppf. Hilde Nilsen äg. Charlotte Bostedt

3 - Ceben X-Walter uppf. Cia Norberg äg.Lina Fehre & Mathias Hafström
4
- Maxfield Harry Potter uppf & äg Madelene Ryberg

Unghundsklass hanar / intermediate males

1 - NV-10 NORDJV-10 Lord Avalon For Fortune Favoured uppf. Fenny Jennes
äg. Madelene Ryberg & Maria Köhlström
2 - Fieldfare Tykes Water uppf. Eva Sandberg & Helene Käll äg. Git Jansson

Öppenklass hanar / openclass males

1 - Winterbourne Italian Stallion uppf. Maria Köhlström äg. Lena Wihlstrand
2 - Periwinklés Hunters Moon uppf. Helena Borell äg. Anette Wahren & Helena Borell

3 - Periwinkle´s Cosmos uppf. Helena Borell äg. Lotta Käck
4 - Periwinkles Choccoholic uppf. Helena Borelll äg. Christer de Flon

Championklass hanar / championclass males

1 - SE U(u)CH Törnskogens Tom Timmerman uppf. Evama Törnvall äg. Maria Widen
2 - SE U(u)CH NORDJV-06 Winterbourne Hell Freezes Over uppf. Maria Köhlström äg. Johanna Fortsén

3 - SE U(u)CH Winterbourne Simon Says uppf. Maria Köhlström äg. Birgitta Christelius
4
- SE U(u)CH Periwinkles Cinnamon uppf Helena Borell äg Johanna Norström

Veteranklass hanar / veteranclass males

1 - C.I.E NORDUCH NORDV-06 Winterbourne Deep Blue Sea uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg
2 - SE U(u)CH Fieldstar Frans Felix uppf. Ingrid Roslund äg. Gerd Andersson

3 - Vätterbygdens Baltzar von Platen uppf. J & I Almgren äg. Anneli Berndt

Bästa hanhundsklass / best dog

1 - C.I.E NORDUCH NORDV-06 Winterbourne Deep Blue Sea uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg
2 - SE U(u)CH Törnskogens Tom Timmerman uppf. Evama Törnvall äg. Maria Widen

3 - SE U(u)CH NORDJV-06 Winterbourne Hell Freezes Over uppf. Maria Köhlström äg. Johanna Fortsén
4
- NV-10 NORDJV-10 Lord Avalon For Fortune Favoured uppf. Fenny Jennes
äg. Madelene Ryberg & Maria Köhlström

Juniorklass tikar / juniorclass females

1 - Maxfield Ida Sofia uppf & äg Madelene Ryberg
2 - Periwinklés Myrra uppf. Helena Borell äg. Susann Adehed

3 - Winterbourne Special Edition uppf. Maria Köhlström äg. Hanne Oksett
4 - Winterbourne Special Design uppf. Maria Köhlström äg. Bente Aase Dukett

Unghundsklass tikar / intermediate females

1 - Fieldfare Mimram uppf & äg Eva Sandberg


2 - Field Maritime Mahogny uppf & äg Marie Steffenburg Wennberg
3 - Field Maritime Rosewood uppf. Marie Steffenburg Wennberg äg. Kristina Hellman

Öppenklass tikar / openclass females

1 - SE VCH Maxfield Fixa uppf. Madelene Ryberg äg. Per och Elin Johansson
2 - Hasaty´s Alfa Julia uppf. Hilde Nilsen äg. Madelene Ryberg & Hilde Nilsen

3 - Vätterbygdens Ester Williams uppf. Jenny & Inger Almgren äg. Inger Almgren
4 - SE VCH Winterbourne Let the Sunshine In uppf. Maria Köhlström äg. Elisabeth Fyhr

Championklass tikar / championclass females


1 - SE U(u)CH Winterbourne Made in Sweden uppf. Maria Köhlström äg. Lena Augustsson

2 - SE U(u)CH Winsome Jam Billie´s Blues uppf. Lena Wihlstrand äg. Eva Sandberg
3 - SE U(u)CH Periwinkle's Cassia uppf. Helena Borell äg. Eva Sandberg
4- SE U(u)CH Winterbourne Itsy Bitsy Spider uppf & äg Maria Köhlström

Veteranklass tikar / veteranclass females

1 - SE U(u)Ch NO UCh SE V-06 NO V-02 CIE Ceben Tara uppf & äg Cia Norberg
2 - SE U(u)CH Winterbourne Willow Creek uppf. Maria Köhlström äg. Lena Wihlstrand
3 - SE U(u)CH Maxfield Frosty Morning uppf & äg Madelene Ryberg

Bästa tikklass / best bitch

1 - SE U(u)CH Winterbourne Made in Sweden uppf. Maria Köhlström äg. Lena Augustsson
2 - SE U(u)CH Winsome Jam Billie´s Blues uppf. Lena Wihlstrand äg. Eva Sandberg

3 - SE U(u)Ch NO UCh SE V-06 NO V-02 CIE Ceben Tara uppf & äg Cia Norberg
4 - SE U(u)CH Periwinkle's Cassia uppf. Helena Borell äg. Eva Sandberg

Bästa veteran / BOB veteran

BIR veteran - C.I.E NORDUCH NORDV-06 Winterbourne Deep Blue Sea
uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg
BIM veteran -
SE U(u)Ch NO UCh SE V-06 NO V-02 CIE Ceben Tara uppf & äg Cia Norberg

Avelsgrupper / progenyclasses

1 - NORDUCH C.I.E NO V-09 SE V-08 NORDV-06 Winterbourne Sahara Hotnight
uppf & äg Maria Köhlström

2 - NO UCH Fieldstar Marco uppf. Ingrid Roslund äg. Torhild van Riesen

Uppfödargrupper / breedersclasses

1 - Kennel Winterbourne - Maria Köhlström

2 - Kennel Maxfield - Madelene Ryberg

3 - Kennel Periwinkles - Helena Borell

4 - Kennel Vätterbygden - Inger och Jenny Almgren

Bästa flerfärgade / best multicolouredSE U(u)CH Winterbourne Made in Sweden uppf. Maria Köhlström äg. Lena Augustsson

Barn med hund /juniorhandling

Alla barnen placerade sig på första plats!! fr. v Sanna Oksett med Sally, Natalie Duckett med Molly, Erik Hansson med Laban, Märta Nordgren med Roy och Evelina Fyhr med Happie

BIR/BOB - C.I.E NORDUCH NORDV-06 Winterbourne Deep Blue Sea uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg
Maria Köhlström
BIM/BOS - SE U(u)CH Winterbourne Made in Sweden uppf. Maria Köhlström äg. Lena Augustsson


2011-07-24 SKKs utställning i Köping. Domare Ewa Nielsen (3 hanar)

BIR, Cacib - SE U(u)CH Winterbourne Mellow Yellow uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg
2 bhkl, BIR vet -
C.I.E NORDUCH NORDV-06,10 Winterbourne Deep Blue Sea
uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg
3 bhkl - SE U(u)CH Fieldstar Frans Felix uppf. Ingrid Roslund äg. Gerd Andersson


2011-07-17 SKKs utställning i Tvååker. Domare Stefan Sinko (1 hane + 2 tikar)

BIR - SE U(u)CH Winterbourne Made in Sweden uppf. Maria Köhlström äg. Lena Augustsson
2 btkl, cert - SVCH Maxfield Fixa uppf. Madelene Ryberg äg. Per och Elin Johansson


BIM, cert, BIR vet - Fieldstar Fabian uppf. Ingrid Roslund äg. Anki Bengtsson


2011-07-17 Polska kennelklubbens utställning i Warszawa.

BIR, cert, BIS 3 Bruks - PLCH TRCH SERBCH ROCHCL CROATJCH PLJCH ROJCH
SERBJCH LITJCH Winterbourne Norwegian Wood uppf. Maria Köhlström äg. Ewa Ostapczuk


2011-07-15 SKKs utställning i Tvååker. Domare Jos de Cuyper (1 hane + 1 tik)

BIR, cert, cacib, championat - SE U(u)CH Winterbourne Made in Sweden
uppf. Maria Köhlström äg. Lena Augustsson


BIM, cert, BIR vet - Fieldstar Fabian uppf. Ingrid Roslund äg. Anki Bengtsson


2011-07-10 SSRKs utställning i Högbo Bruk. Domare Stig Arne Kjellevold (3 hanar + 2 tikar)

BIR, cert, championat - SE U(u)CH Winterbourne Itsy Bitsy Spider uppf & äg Maria Köhlström

BIM - SE U(u)CH SVCh Törnskogens Teo Timmerman uppf. Evama Törnvall äg. Susann Gunnarsson
BIR vet, BIS 4 vet - SE U(u)CH Fieldstar Frans Felix uppf. Ingrid Roslund äg. Gerd Andersson


2011-07-09 SKKs utställning i Alfta. Domare Dan Eriksson (1 hane + 2 tikar)

BIR - SE U(u)CH SVCh Törnskogens Teo Timmerman uppf. Evama Törnvall äg. Susann Gunnarsson

BIM - SE U(u)CH Törnskogens Norma Jean uppf. Evama Törnvall äg. Susann Gunnarsson2011-07-03 SKKs utställning i Borås. Domare Lidija Oklescen (1 hane + 4 tikar)

BIR - NO UCH SE U(u)CH SE V-08 Xchange of Bloodline uppf. Ingrid Walder, Schweiz
äg. Marie-Louise Sahlén & Maria Köhlström

BIM, cert, championat - SE U(u)CH Winterbourne Alpine Glow Apricot
uppf. Maria Köhlström äg. Marie-Louise Sahlén
2 btkl - SE U(u)CH Winsome Dream of Life uppf. Lena Wihlstrand äg. Marie Steffenburg
3 btkl, r-cert - Field Maritime Mahogny uppf & äg Marie Steffenburg


2011-07-02 SSRKs utställning i Rottneros. Domare Ewa Nielsen (1 hane + 2 tikar)

BIR, cert - Winterbourne Itsy Bitsy Spider uppf & äg Maria Köhlström


2011-06-19 SSRKs utställning i Gränna. Domare Beata Petkevica (6 hanar + 6 tikar)


(pga. av hällregn blev det en bild på det tvåbenta fieldgänget i stället!)

BIR - NORDUCH C.I.E NO V-09 SE V-08 NORDV-06 Winterbourne Sahara Hotnight
uppf & äg Maria Köhlström
2 btkl, cert - Winterbourne Itsy Bitsy Spider uppf & äg Maria Köhlström
3 btkl -
SE U(u)CH Winterbourne Flower Power uppf. Maria Köhlström äg Maria Köhlström & Marie-Louise Sahlen
4 btkl, r-cert
-
SE VCh Winterbourne Let the Sunshine In uppf. Maria Köhlström äg Elisabeth Fyhr

BIM - SE U(u)CH Sandscape Highland Light uppf. Corinne Dooley äg. Lena Wihlstrand
2 bhkl, BIR vet - C.I.E NORDUCH NORDV-06,10 Winterbourne Deep Blue Sea
uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg
3 bhkl-
SE U(u)CH Winterbourne Simon Says uppf. Maria Köhlström äg. Birgitta Christelius
4 bhkl,
cert - NORDJV-10 NO V-10 Lord Avalon For Fortune Favoured
uppf. Fenny Jennes äg. Madelene Ryberg & Maria Köhlström

R-cert - Winterbourne Italian Stallion uppf. Maria Köhlström äg. Lena Wihlstrand

BIR uppfödargrupp HP - kennel Winterbourne
BIR avelsgrupp HP - NORDUCH C.I.E NO V-09 SE V-08 NORDV-06 Winterbourne Sahara Hotnight


2011-06-18 SKKs utställning i Avesta. Domare Kurt Nilsson (3 hanar + 1 tik)

BIR, BIR vet - C.I.E NORDUCH NORDV-06,10 Winterbourne Deep Blue Sea
uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg
2 bhkl -
SE U(u)CH SE VCh Törnskogens Teo Timmerman uppf. Evama Törnvall äg. Susann Gunnarsson
3 bhkl -
SE U(u)CH Winterbourne Mellow Yellow uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg


2011-06-12 SKKs utställning i Vännäs. Domare Lena Stålhandske (2 hanar)

BIR, cert, cacib - Periwinkle´s Galaxy uppf. Helena Borell äg. Lina de Wall


2011-06-12 Polska kennelklubbens utställning i Lublin. Domare Dusan Paunovic


BIR, cert, Championat, BIG 2, BIS 2 Bruks - PLCH TRCH SERBCH ROCHCL CROATJCH PLJCH ROJCH
SERBJCH LITJCH Winterbourne Norwegian Wood uppf. Maria Köhlström äg. Ewa Ostapczuk


2011-05-29 SKKs utställning i Vallentuna. Domare Dan Eriksson (2 hanar + 2 tikar)

BIR, cacib - SE U(u)CH SVCh Törnskogens Teo Timmerman uppf. Evama Törnvall äg. Susann Gunnarsson
2 bhkl, cert, r-cacib, championat - SE U(u)CH Periwinkle´s Hazelnut Swirl uppf. Helena Borell äg. Fia Nordgren

BIM, cert, cacib, championat - SE U(u)CH Törnskogens Norma Jean uppf. Evama Törnvall äg. Susann Gunnarsson
2 btkl, BIR vet
- SE U(u)Ch NO UCh SE V-06 NO V-02 CIE Ceben Tara uppf & äg Cia Norberg


2011-05-28 SKKs utställning i Österbybruk. Domare Seamus Oates, Irland (1 hane + 2 tikar)

BIR, cert - Periwinkle´s Hazelnut Swirl uppf. Helena Borell äg. Fia Nordgren

BIM, cert - Periwinklés Myrra uppf. Helena Borell äg. Susann Adehed
2 btkl, BIR vet -
SE U(u)Ch NO UCh SE V-06 NO V-02 CIE Ceben Tara uppf & äg Cia Norberg


2011-05-22 Turkiska kennelklubbens utställning i Istanbul. Domare Borivoje Joksimovic


BIG på Turkiets första CACIB utställning

BIR, cert, Cacib, Championat - TRCH SERBCH ROCHCL CROATJCH PLJCH ROJCH SERBJCH LITJCH
Winterbourne Norwegian Wood uppf. Maria Köhlström äg. Ewa Ostapczuk


2011-05-08 SSRKs utställning i Ulriksdal. Domare John Thirlwell (3 hanar + 8 tikar)

BIR - SE U(u)CH SVCh Törnskogens Teo Timmerman uppf. Evama Törnvall äg. Susann Gunnarsson
2 bhkl - SE U(u)CH Törnskogens Tom Timmerman uppf. Evama Törnvall äg. Maria Widen
3 bhkl, cert -
Ceben Xtrössel uppf & äg Cia Norberg

BIM - SE U(u)Ch NO UCh SE V-06 NO V-02 CIE Ceben Tara uppf & äg Cia Norberg
2 btkl - SE U(u)CH Ceben Vilja uppf & äg Cia Norberg
3 btkl, cert - Fieldfare Mimram uppf & äg Eva Sandberg
4 btkl, reserv cert -
Periwinklés Myrra uppf. Helena Borell äg. Susann Adehed


Certtiken


Certhanen


2011-05-08 SSRKs utställning i Visby. Domare Borge Espeland (1 hane)
BIR, cert - Fieldfare Tykes Water uppf. Eva Sandberg äg. Git Jansson

2011-05-09 SSRKs utställning i Visby. Domare Jan Roger Sauge (1 hane)
BIR, cert - Fieldfare Tykes Water uppf. Eva Sandberg äg. Git Jansson


2011-04-24 SSRKs utställning i Forshaga. Domare Nils Molin (2 hanar + 3 tikar)

BIR - C.I.E NORDUCH NORDV-06,10 Winterbourne Deep Blue Sea
uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg

BIM, cert - NORDJV-10 Winterbourne Whoops-a-Daisy uppf & äg Maria Köhlström
2 btkl - NORDUCH C.I.E NO V-09 SE V-08 NORDV-06 Winterbourne Sahara Hotnight
uppf & äg Maria Köhlström
3 btkl -
SE U(u)CH Winterbourne Flower Power uppf. Maria Köhlström äg Maria Köhlström & Marie-Louise Sahlen

BIR uppfödargrupp HP - kennel Winterbourne

BIS Uppfödargrupp - Domare Majvor Näsman


2011-04-16 SKKs utställning i Västerås. Domare Nils Molin (4 hanar + 3 tikar)

BIR - C.I.E NORDUCH NORDV-06,10 Winterbourne Deep Blue Sea
uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg
2 bhkl -
SE U(u)CH Winterbourne Mellow Yellow uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg
3 bhkl -
SE U(u)CH SVCh Törnskogens Teo Timmerman uppf. Evama Törnvall äg. Susann Gunnarsson

BIM - NORDUCH C.I.E NO V-09 SE V-08 NORDV-06 Winterbourne Sahara Hotnight
uppf & äg Maria Köhlström

BIR uppfödargrupp HP - kennel Winterbourne


2011-04-10 Serbiska kennelklubbens utställning i Vrsac. Domare Dusko Piljevic
BIR, cert, Cacib, Championat - SERBCH ROCHCL CROATJCH PLJCH ROJCH SERBJCH LITJCH Winterbourne Norwegian Wood uppf. Maria Köhlström äg. Ewa Ostapczuk

2011-04-09 Serbiska kennelklubbens utställning i Indija. Domare Milan Milanovic
BIR, cert, Cacib, BIG 3 - ROCHCL CROATJCH PLJCH ROJCH SERBJCH LITJCH Winterbourne Norwegian Wood
uppf. Maria Köhlström äg. Ewa Ostapczuk

2011-04-09 Serbiska Spanielklubbens utställning i Vrsac. Domare Sue Kettle, England
BIR, cert, BIS 2 - ROCHCL CROATJCH PLJCH ROJCH SERBJCH LITJCH Winterbourne Norwegian Wood
uppf. Maria Köhlström äg. Ewa Ostapczuk


2011-04-10 SSRKs utställning i Bohus. Domare Fredrik Norgren

BIR - SE V-08 SE U(u)CH NUCH Xchange of Bloodline uppf. Ingrid Walder
äg. Marie-Louise Sahlén & Maria Köhlström

BIM, cert, Championat - SE U(u)CH Winterbourne Flower Power uppf. Maria Köhlström
äg. Marie-Louise Sahlén & Maria Köhlström
2 btkl, BIR vet -
SU(u)CH Maxfield Frosty Morning uppf & äg Madelene Ryberg


2011-04-10 NKKs utställning i Bergen. Domare Bjarne Sørensen

BIR, cert, cacib -HaSaTy's Alfa Julia uppf. Hilde Nilsen äg. Madelene Ryberg & Hilde Nilsen


2011-04-09 SSRKs utställning i Bohus. Domare Alex Krasilnikoff

BIR - SE V-08 SE U(u)CH NUCH Xchange of Bloodline uppf. Ingrid Walder
äg. Marie-Louise Sahlén & Maria Köhlström


2011-04-09 NSKs utställning avd. Hordaland. Domare Nicola Calvert

BIR, cert - HaSaTy's Alfa Julia uppf. Hilde Nilsen äg. Madelene Ryberg & Hilde Nilsen


2011-03-27 SSRKs utställning i Högbo. Domare Karl Eddie Berge, Norge

BIR - SE U(u)CH SVCh Törnskogens Teo Timmerman uppf. Evama Törnvall äg. Susann Gunnarsson


2011-02-13 ØEV Hundeklubbs utställning i Ølen. Domare Bertil Lundgren

BIR valp, BIG- Winterbourne Special Design uppf. Maria Köhlström äg. Bente Aase Dukett


2011-02-05 SSRKs utställning i Mjölby. Domare Anne Livø Buvik, Norge

BIR valp II, BIS 5 valp II- Ceben Xtrössel uppf & äg Cia Norberg

BIR, BIS 4- C.I.E NORDUCH NORDV-06,10 Winterbourne Deep Blue Sea
uppf. Maria Köhlström äg. Sonja Dahlberg
2 bhkl - SE U(u)CH Winterbourne Simon Says uppf. Maria Köhlström äg. Birgitta Christelius
3 bhkl, cert - NORDJV-10 NO V-10 Lord Avalon For Fortune Favoured
uppf. Fenny Jennes äg. Madelene Ryberg & Maria Köhlström

BIM, cert, BIS 3 (BIM final) - NORDJV-10 Winterbourne Whoops-a-Daisy uppf & äg Maria Köhlström
2 btkl - NORDUCH C.I.E NO V-09 SE V-08 NORDV-06 Winterbourne Sahara Hotnight
uppf & äg Maria Köhlström
3 btkl -
NORDV-10 SV-07,09 NORDUCH SVCH C.I.E Periwinklés Mocca uppf. Helena Borell
äg. Susann Adehed

BIR veteran, BIS 4 veteran - SE U(u)Ch NO UCh SE V-06 NO V-02 CIE Ceben Tara uppf & äg Cia Norberg

BIR uppfödargrupp HP, BIS 3 grupp - kennel Winterbourne


Certhanen


2011-01-09 SSRKs utställning i Strömsholm. Domare Anne Berith Waskaas, Norge

BIR, cert - Periwinklés Myrra uppf. Helena Borell äg. Susann Adehed
2 btkl- NORDV-10 SV-07,09 NORDUCH SVCH C.I.E Periwinklés Mocca uppf. Helena Borell
äg. Susann Adehed


2011-01-09 SKKs utställning i Göteborg. Domare Arne Foss, Norge

BIR, cert - Periwinklés Myrra uppf. Helena Borell äg. Susann Adehed
2 btkl, Cacib - NORDV-10 SV-07,09 NORDUCH SVCH C.I.E Periwinklés Mocca uppf. Helena Borell
äg. Susann Adehed
3 btkl - SE U(u)CHWinsome Jam Dream of Life uppf. Lena Wihlstrand äg. Marie Steffenburg Wennberg


2011-01-08 SKKs utställning i Göteborg. Domare Leni Finne, Finland

BIR, Cacib - NORDV-10 SV-07,09 NORDUCH SVCH C.I.E Periwinklés Mocca uppf. Helena Borell
äg. Susann Adehed
2 btkl, cert, R-cacib - Winterbourne Made in Sweden uppf. Maria Köhlström äg. Lena Augustsson
3 btkl - SE U(u)CHWinsome Jam Dream of Life uppf. Lena Wihlstrand äg. Marie Steffenburg Wennberg


Certtiken


Copyright © 2009. Field Spaniel Klubben all rights reserved
‹‹ Tillbaka